Politica retur

Dacă un produs achiziționat nu te mulțumește 100%, îl poți returna în 14 de zile calendaristice de la momentul livrării/ridicării.
Unele produse au o politică de retur specifică, îți recomandăm să citești condițiile mai jos.
Sumele plătite pentur produsele returnate se vor rambursa către client, inclusiv transportul.
Costul transportului de retur va fi suportat de către client.

Pentru a putea solicita un retur, este necesar să completați formularul de mai jos.

  Sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele la distanta incheiate conform art 16 din O.U.G 34.

  Renunțarea la produsele cumpărate fără invocarea vreunui motiv, conform legii comerțului la distanță (O.U.G. nr. 34 / 2014 cu modificarile ulterioare).

  Produsele vor fi returnate  în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte, documentele care le-au însoțit și cu o copie a Facturii de achiziție. Returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau fără accesorii ale ambalajului (spre exemplu suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor, conform celor menționate mai jos. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, socuri, etc.. fara ca acestea sa fie aduse la conformitate.

  Cheltuielile de returnare si costurile serviciilor asociate deja executate la momentul livrării și plății comenzii, respectiv costurile de livrare, ramburs, comisioanele bancare și cele pentru plata online vor fi suportate de client, iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 de zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de retragere din contract, dar nu înainte de data recepționării bunurilor.

  Conform art 8.5 al contractului agreat intre mobilpay.ro si Cooperativa Dacia Unita, operatiunile platite prin card nu trebuie sa faca obiectul unei returnari partiale sau totale printr-un alt mijloc de plata. In cazul anularii comenzii sau returnarii acesteia de catre cumparator, Cooperativa trebuie sa foloseasca functionalitatile puse la dispozitie de solutia software pentru anularea operatiuniilor. Cooperativa se obliga sa respecte pe toata durata de valabilitate a prezentului contract toate instructiunile, procedurile de procesare si normele tehnice de securitate transmise de Banca pe parcursul configurarii site-ului sau ulterior, comunicate direct sau prin intermediul Procesatorului.

  Diminuarea valorii bunurilor returnate (Conform O.U.G. Nr. 34/2014 Art. 14, Alin. 3 )
  Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță consumatorul nu are posibilitatea de a vedea bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage. Din același motiv, consumatorului i se permite să testeze și să verifice bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor.

  Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul trebuie să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: consumatorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii. Produsele electronice și electrocasnice se probează numai prin pornirea și oprirea acestora, NU prin folosirea acestora în scopul în care au fost produse. Prin urmare, în timpul perioadei de retragere, consumatorul trebuie să mânuiască și să inspecteze bunurile cu grija necesară.

  Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

  Manipulările acceptate pentru determinarea naturii, calității și funcționării bunurilor sunt:
  – dezambalarea fără distrugerea sau deteriorarea ambalajelor originale, urmand instructiunile pentru despachetare (acolo unde producatorul indica modul de manipulare ) fara deteriorarea ambalajului, produsului sau accesoriilor;
  – inspectarea vizuală, tactilă și olfactivă (atunci când nu se încalcă prevederile de mai jos) a produselor;
  – în cazul produselor care nu necesită montarea de accesorii consumabile sau racordarea la alte utilități decât energia electrică se permite alimentarea numai cu energie electrică și pornirea/oprirea acestora;
  – în cazul produselor care necesită montarea de accesorii consumabile (de ex.: filtre, cartușe refill, cartușe de imprimantă, toner etc.) sau racordarea la alte utilități decât energia electrică (de ex.: apă, gaz metan, aer comprimat etc.) se permite alimentarea numai cu energie electrică și pornirea/oprirea acestora și nu se permite montarea accesoriilor consumabile.

  Daca un consumator își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunurilor, consumatorul răspunde pentru eventuala diminuare a valorii bunurilor.

  Acţiuni neacceptate care duc la diminuarea valorii produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere:
  – folosirea aparatelor electronice sau electrocasnice în orice alt mod decât testarea prin pornirea/oprirea aparatului;
  – ruperea sigiliilor și a etichetelor;
  – ruperea sau deteriorarea ambalajelor originale (ambalajele originale fac parte integrantă din produs);
  – zgârierea, murdărirea, pătarea, impregnarea produselor cu substanțe externe;
  – desigilarea accesoriilor consumabile (de ex. cartușe de cerneală, toner etc.)
  – desigilarea sau instalarea licențelor software;
  – desigilarea produselor alimentare, cosmetice, de îngrijire personală, de curățenie, produselor pentru copii și nou-născuți sau de lenjerie intimă.

  Cooperativa Dacia Unită