Scop, misiune, obiective

Viziunea

Crearea celei mai mari cooperative din România, atât ca număr de membrii cât și ca valoare, care să genereze progres, încredere, credință în valorile naționale și care să ofere dovada vie a beneficiilor unirii poporului nostru.

Avem speranța că vom genera unire, prin implementarea înțelegerea prin experiență directă avantajelor asocierilor colective în comparație (spre deosebire) cu inițiativa individual, a normalității de a fi uniți – în viața economică și socială.

Misiune

Misiunea Cooperativei Dacia Unită este să implementeze proiecte care să ajute la unirea prosperă a românilor de pretutindeni și la generarea de beneficii, speranță, încredere în România și în tot ce este românesc.

Obiective

Deschiderea de magazine care să aparțină cetățenilor români.

Susținerea producătorilor autohtoni prin oferirea posibilităților de desfacere și de vânzare a produselor acestora.

Garantarea provenienței și a calității produselor oferite.

Generarea de beneficii financiare care să fie împărțite cât mai echitabil către un număr cât mai mare de români.

Crearea unui paravan în calea scurgerii banilor din economia românească.

Promovarea valorilor naționale și a Spiritului românesc (cu prioritate a produselor autohtone).

Susținerea membrilor în vederea dezvoltării de proiecte în acord cu vocația acestora.

Crearea de locuri de muncă și de oportunități pentru românii din țară și pentru cei ce se întorc din străinătate.

Generarea și creșterea încrederii în noi ca națiune și ca țară

Cooperativa Dacia Unită